Tlačne posude

BOJANE TLAČNE POSUDE

Zapremnine od 200l - 10000l
Maksimalni radni tlak 11,5 bar

Tlačne posude

POCINČANE TLAČNE POSUDE

Različitih zapremnina,
sa maksimalnim radnim
tlakovima od 16 bara, 21 bar,
30 bara, 42 bara i 48 bara.

Tlačne posude

MANOMETRI ZA TLAK

     Suhi i punjeni glicerinom

Tlačne posude

SIGURNOSNI VENTILI

Novi, umjereni i certificirani