MEMBRANSKI SUŠAČI

sušenje po mjeri

OVLAŠTENI
BEKO Technologies GmbH
ZASTUPNIK ZA HRVATSKU

membranski sušači

Membranski sušači – u istom kučištu dobivate sušač i filter zraka.

Zrak se suši pomoću visoko selektivnih membrana. S obzirom na to, za rad ne trebaju el. energiju.

I stoga, mogu se postići tlačne točke rosišta između +15 i -40 °C. To je jedan od razloga za raznoliku primjenu čak i pod promjenjivim radnim uvjetima. 

Dodatni bonus: INTEGRIRANI NANOFILTER – štiti membrane i garantira učinkovitu filtraciju.

https://www.air-tech.com.hr/filteri-odvajac-kondenzata-susaci/

MEMBRANSKI SUŠAČI DRYPOINT ® M PLUS

kombinacija sušača i filtera

DRYPOINT M PLUS membranski sušač s integriranim nanofilterom već je 10 godina isprobano i testirano rješenje. Učinkovito filtrira i suši zrak u jednom kućištu. 

Stoga, ne zahtijeva električnu energiju i nema adsorbensa štetnih za okoliš.

Integrirani nanofilter povećava kvalitetu osušenog komprimiranog zraka. 

S obzirom da se sastav komprimiranog zraka ni na koji način ne mijenja, DRYPOINT M PLUS se može koristiti i za obradu respiratornog zraka.

membranski sušači

DRYPOINT ® M eco control

elektronički kontroliran

S DRYPOINT M eco control u BEKO TECHNOLOGIES su otišli korak dalje.

Način rada i stupanj sušenja mogu se optimalno prilagoditi primjeni, čime se štedi energija!

Tlačna točka rosišta može se postaviti u “konstantnom načinu rada” između +10 i -26°C putem tipkovnice.

Na taj način, ova jedinica održava točku rosišta izlaznog tlaka stabilnom – u promjenjivim radnim uvjetima. 

U “dinamičkom načinu rada” može se odabrati definirana udaljenost rosišta izlaznog tlaka od temperature komprimiranog zraka